AKO ZÍSKAŤ LACNÉ TEPLO

V súčasnej dobe, kedy ceny energií neustále rastú, sa hľadajú aj v oblasti vykurovania nové možnosti a zdroje vykurovania, ktoré by boli lacné a prinášali svojim užívateľom požadovaný komfort.

Takýmto zdrojom tepelnej energie je biomasa a slnečná energia. Pod biomasou rozumieme kusové drevo, drevnú štiepku, drevné a rastlinné peletky či brikety, ...

Na trhu je množstvo výrobcov, ktorý vyrábajú vykurovacie zariadenia na výrobu tepla práve pre tento druh energie. V kombinácii s využívaním slnečnej energie sa tak stáva vysoko komfortným spôsobom výroby tepla a ohrevu teplej úžitkovej vody.


1. Kotly na centrálne vykurovanie

Používajú sa na ústredné vykurovanie domov. Podľa spôsobu spaľovania paliva poznáme kotly s prirodzeným spaľovaním a splyňovacie kotly. Primárne sa v nich spaľuje kusové drevo, ako palivo sa tiež používajú peletky, brikety a štiepka.

a) Pri kotloch s prirodzeným spaľovaním je proces horenia riadený prísunom vzduchu do spaľovacej komory. Výhodou týchto kotlov je, že sa v nich dá spaľovať palivo s vyššou vlhkosťou.

b) V splyňovacích kotloch prebieha proces spaľovania v dvoch komorách. V prvej komore dochádza k vysúšaniu paliva a uvoľňovaniu prchavých zložiek. To sa deje v uzatvorenej komore kotla pri miernom pretlaku primárneho vzduchu. Drevné plyny, ktoré vzniknú, sú odvádzané do druhej komory, kde pôsobením sekundárneho vzduchu horia optimálne a pri veľmi vysokej teplote. Táto technológia zaručuje dokonalý proces spaľovania.


2. Krbové vložky

Krbové vložky sa rovnako ako kotly môžu používať na centrálne vykurovanie, avšak vo väčšine prípadov sú využívané ako doplnkový zdroj vykurovania. Oproti centrálnym kotlom sú umiestnené v obývanom interiéri domu a slúžia aj ako estetický doplnok domácnosti. Ako palivo sa v nich používa kusové drevo a brikety.

Pri krbových vložkách sú dve alternatívy vykurovania:

a) teplovzdušné – privádzaný vonkajší vzduch sa ohrieva vo výmenníku a prieduchmi je vedený do jednotlivých miestností budovy,

b) teplovodné – pri tomto spôsobe vykurovania sa do teplovodného výmenníka privádza voda, ktorá je ohrievaná a distribuovaná do rozvodov.
Krbové vložky je potrebné zamurovať a každý zásah do úpravy vzhľadu a funkčnosti si vyžaduje stavebný zásah.


3. Krbové kachle a piecky

Krbové kachle a piecky sú umiestnené voľne v priestore a tvoria estetický doplnok domácnosti. Tak ako krbové vložky, aj kachle či piecky sa používajú ako doplnkový zdroj vykurovania. Dokážu spaľovať kusové drevo, brikety aj peletky. Vykurovanie prebieha sálaním a v prípade teplovodných kachlí môžu slúžiť aj ako hlavný zdroj vykurovania.

Podľa spôsobu vykurovania rozlišujeme krbové kachle na:

a) teplovzdušné – vykurovanie prebieha sálaním. Kachle vykurujú priestor, v ktorom sú umiestnené.

b) teplovodné – voda ohriata vo výmenníku je distribuovaná do rozvodov a tak vykuruje aj ostatné miestnosti.

Pri spaľovaní peletiek a drevnej štiepky sa dá proces prísunu paliva plne automatizovať, čo prináša porovnateľný komfort ako pri kúrení plynom a elektrickou energiou.


4. Sporáky

Sporáky sa dnes ako aj v minulosti využívajú na tepelnú prípravu pokrmov. Ich využitie je však aj vo vykurovaní priestoru – kuchyne, v ktorej sa práve nachádzajú. Ako palivo dokážu spaľovať kusové drevo, brikety a hnedé uhlie. Dizajnové prevedenie sporákov môže byť plechové, liatinové alebo keramické. Môžu mať oceľovú, liatinovú, sklokeramickú varnú dosku či varnú dosku z brúsenej ocele.

Podľa spôsobu vykurovanie rozlišujeme sporáky na:

a) teplovzdušné – vykurovanie prebieha sálaním. Sporák vykuruje priestor, v ktorom je umiestnené.

b) teplovodné – voda ohriata vo výmenníku je distribuovaná do rozvodov a tak vykuruje aj ostatné miestnosti.


5. Solárne systémy

Alternatívnym zdrojom energie, ktorý sa v súčasnej dobe teší čoraz väčšiemu záujmu, je slnečná energia. Energia využívaná zo slnečného žiarenia je najlacnejšia, vyžaduje minimálne resp. žiadne prevádzkové náklady. Samozrejme pritom nesmieme zabúdať na vstupné náklady (výdavky) spojené s kúpou solárnych zariadení.

V súčasnosti existujú na trhu kombinované bojlery, ktoré sú v kombinácii so slnečnými kolektormi a kotlami na pevné palivo (drevo, peletky, uhlie) určené na prípravu teplej úžitkovej vody a na podporu vykurovania. Úžitková voda v bojleri sa prednostne ohrieva solárnym výmenníkom, ktorý sa nachádza v spodnej časti bojlera. V prípade nedostatočného príkonu zo solárneho zariadenia je možné úžitkovú vodu zohriať na požadovanú teplotu vykurovacou vodou z kotla.

Kombinovaný bojler je v podstate vonkajšia a vnútorná nádoba, vo vonkajšej nádobe sa akumuluje tepelná energia zo zdrojov tepla. Vo vnútri tejto vonkajšej nádoby sa nachádza menšia vnútorná nádoba s teplou pitnou vodou. V spodnej časti veľkej nádoby je umiestnený solárny výmenník, ktorý slúži na odovzdanie tepla zo solárnych panelov vykurovacej vode, ktorá následne zohrieva vnútornú nádrž s pitnou vodou.

Podstatný rozdiel medzi klasickým bojlerom a kombinovaným je v tom, že pri prvom zohrievame úžitkovú vodu priamo (cez výmenník), pričom v druhom prípade sa slnečnými kolektormi zohrieva vykurovacia voda, ktorá následne zohrieva úžitkovú vodu. Týmto spôsobom je umožnené dokurovanie domu, najefektívnejšie cez nízko teplotné podlahové vykurovanie.

Pri výbere kolektorov sa môžeme rozhodnúť medzi dvoma základnými typmi a to sú: ploché alebo trubicové kolektory. V prípade ohrevu len teplej úžitkovej vody odporúčame použiť ploché kolektory. V prípade ohrevu teplej úžitkovej vody a dokurovania sú vhodnejšie vákuové kolektory (môžu byť ploché alebo trubicové), ktoré majú väčšiu účinnosť v zimnom slnečnom období.

Kompletný solárny systém obsahuje tiež čerpadlo, regulačnú jednotku, vyrovnávaciu expanznú nádobu a ďalšie armatúry.

Ceny energií ako sú plyn a elektrika neustále rastú. Kvôli tomuto trendu sa hľadajú alternatívne – lacnejšie spôsoby kúrenia. Takými sú napr. drevo a slnečná energia.


(c) 2018 Hriňovská energetická s.r.o. Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov